آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

در بند بودن

0

تعبیرهای کلی

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب بند، ثبات و پایداری دین است. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی بند تو از نقره است، تعبیرش این است که با زنی ازدواج می‌کنی یا عاشق زنی می‌شوی، یا اگر از طلا باشد، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و یا بیمار می‌شوی، یا چنانچه آهنی باشد، یـعـنـی به جای دوری سفر می‌کنی. امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای بند عبارتند از: ۱– کفر ۲– دوروئی و نفاق ۳– خساست ۴– دست برداشتن از گناه .ابن سیرین می‌گوید: تعبیر غل، کفر و تمایل و میل کردن به سمت ناحق می‌باشد.تعبیر زنجیر، گناه و معصیت می‌باشد.اگر ببینی چیزی را محکم بسته‌ای و گره زده‌ای، یـعـنـی کار تو گره می‌خورد و متوقف می‌شود و هر چه قدر گره محکم‌تر باشد مشکل و گره کار تو بیشتر خواهد بود (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم