آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

در آتش بودن

0

در آتش بودن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی در داخل آتش ایستاده‌ای، تعبیرش این است که دچار رنج و سختی می‌شوی.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در میان آتش رفته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن از«پادشاه» سود و منفعت به دست می‌آوری.اگر ببینی کسی تو را در آتش انداخته ولی بدن تو نسوخت، یـعـنـی با بی‌میلی به مسافرت می‌روی.اگر ببینی در بین آتش می‌غلتی، یـعـنـی برای پادشاه با میل و رغبت و فرمانبرداری بازرگانی می‌کنی، ولی عاقبت کار تو خطرناک است.

در آتش بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم