آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دریا – خوردن آب دریا

0

خوردن آب دریا

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی آب شور دریا را می‌خوری، تعبیرش این است که کسب و روزی حلال را کنار می‌گذاری و به کسب حرام مشغول می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی از آب گندیده و ناگوارای دریا می‌خوری، یـعـنـی دشمن بزرگ و خطرناکی پیدا می‌کنی، همانطور که در قرآن کریم آمده: یَتَجَرَّعُهُ وَلاَ یَکَادُ یُسِیغُهُ… _به زحمت، جرعه‌جرعه آن را سر می‌کشد ولی هرگز به میل خود حاضر نیست آن را بیاشامد…(ابراهیم-۱۷). بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی از آب تیرۀ دریا می‌خوری، یـعـنـی آن چه که به دست می‌آوری همراه با رنج و سختی و بیم و ترس می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و داغ است، یـعـنـی مرتکب گناه و معصیت می‌شوی و تعبیرش فوق‌العاده بد می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ اَمْعَاءهُمْ _ … آبی جوشیده می‌نوشند که اندرونشان را پاره‌پاره می‌کند (محمد-۱۵).اگر ببینی آب دریا را می‌خوری و خیلی سرد است، یـعـنـی اگر عالم و دانشمند می‌باشی، از علم استفاده و بهره فراوانی می‌بری، همانطور که در قرآن کریم آمده: قُل لَّوْ کَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّکَلِمَاتِ رَبِّی لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَن تَنفَدَ کَلِمَاتُ رَبِّی… _ بگو اگر دریا مرکب کلمات پروردگار من باشد پیش از آنکه کلمات پروردگارم تمامی گیرد دریا تمامی پذیرد… (کهف-۱۰۹).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از آب گوارای دریای می‌خوری، یـعـنـی پادشاه و فرمانروا به تو مال و نعمت می‌دهد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، ولی هیچ تاثیری روی تو نداشته است، یـعـنـی پادشاه یا دانشمندی را از بین می‌بری.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی قسمتی از آب دریا خورده‌ای، یـعـنـی به اندازه آن عزت و بزرگی به دست می‌آوری.

خوردن آب دریا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم