آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دروغ گفتن

0

دروغ گفتن

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب دروغ گفتن، فساد و گناه در دین است.اگر در خواب ببینی گواهی دروغ می‌دهی، تعبیرش این است که دین و ایمان تو از بین می‌رود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی قسم دروغ می‌خوری، تعبیرش بد می‌باشد، ‌‌‌‌‌ ابن سیرین نیز می‌گوید: یعنی مورد خشم و غضب خداوند خواهی بود و از نعمت دنیا و آخرت بی‌بهره می‌مانی، مگر آنکه توبه کنی، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: یعنی دین تو تباه و نابود خواهد شد و در اعتقادات تو خلل و اشکال بوجود می‌آید، همانطور که در قرآن کریم آمده: …وَیَحْلِفُونَ عَلَى الْکَذِبِ وَهُمْ یَعْلَمُونَ _ …سوگند به دروغ می‌خورند با اینکه می‌دانند (مجادله-۱۴) .

دروغ گفتن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم