آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درهم – مقدار درهم

0

مقدار درهم

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب درهم‌های فراوان، مال و اموال می‌باشد. اگر در خواب ببینی یسه‌های درهم و دینار به دست آورده‌ای، تعبیرش این است که مال و نعمت حلال جمع می‌کنی. اسماعیل بن اشعث می‌گوید: تعبیر درهم‌های فراوانی که در کیف می‌باشند، حرف‌ها و سخن‌ها می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: هر کس در خواب درهم کم و اندک ببیند، یـعـنـی حرف خوب و خوش میشنود یا اینکه از توحید و خداشناسی صحبت می‌کند، مخصوصاً اگر درهم سفید باشد.اگر ببینی یک درهم یا یک دینار یا… داری، تعبیرش خوبی و نیکی است، زیرا اصل اعداد از یک می‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: مَن جَاء بِالْحَسَنَهِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا… _ هر کس(یک) نیکی‌ای بیارد ده برابر آن دارد… (انعام-۱۶۰). جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی یک درهم نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی درهم کوچکی به دست آورده‌ای، تعبیرش فرزند و نوزاد می‌باشد، و اگر ببینی آن را از دست داده‌ای یا کسی آن را دزدیده است، یـعـنـی برای فرزندت دچار رنج و اندوه می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی یک درهم سفید در کف دست خودت داری، یـعـنـی صاحب فرزندی می‌شوی، ‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی آن درهم را گم کردی، یـعـنـی فرزندت از دنیا می‌رود (دفع بلا و گرفتاری).

مقدار درهم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم