آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درمنه

0

درمنه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر دیدن درمنه غم و اندوه است، و تعبیر خوردن آن زیان و نقصان در مال و دارائی و عیال و زن تو می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

درمنه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم