آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درخت – روی درخت بودن

0

روی درخت بودن

اسماعیل بن اشعث می‌گوید: اگر در خواب ببینی روی درختی رفته‌ای و از میوۀ آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن صاحب مال و اموال می‌شوی یا سخنی میشنوی که باعث شادی و خوشحالی تو می‌شود (مگر درختانی مثل زردآلو که تعبیر آن‌ها خوب نمی‌باشد). اگر ببینی از درخت بالا رفته‌ای، یـعـنـی با مرد بزرگی ارتباط برقرار می‌کنی و آن مرد باعث می‌شود از ترس و نگرانی که گرفتار آن شده‌ای ایمنی پیدا کنی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی روی درخت بلندی قرار گرفتی، یـعـنـی در کار خودت پیشرفت می‌کنی و کار تو ارتقا می‌یابد .اگر ببینی از روی درخت افتادی و پای تو شکست، یـعـنـی دچار گرفتاری و بلای بزرگی می‌شوی.

روی درخت بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم