آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

انگور – درخت انگور

0

درخت انگور

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر درخت انگور، زن زیبا و نیکوکار است، امام صادق (ع)می‌فرمایند: تعبیرهای درخت انگور عبارتند از: ۱– سود و منفعت ۲– ضرر و زیان ۳– مرد حیله‌گر ۴– جنگ و دشمنی ۵– مال «شبهه‌ناک».

درخت انگور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم