آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درب – شکستن یا نبود درب

0

شکستن یا نبود درب

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی درب خانۀ تو شکسته یا افتاده یا اینکه آنرا از دست داده‌ای، تعبیرش این است که دچار رنج و مصیبت بزرگی می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درب خانه کسی را شکسته و با خود برده‌اند، ولی نمی‌دانی به کجا، یـعـنـی صاحب‌خانه دچار رنج و سختی و مصیبت می‌شود.اگر ببینی درب خانۀ خودت را شکسته‌ای، از کسی مال و اموالی را به دست می‌آوری.اگر ببینی درب خانۀ تو از چهارچوب و جایگاه خودش درآمد، یـعـنـی به خاطر خانواده و اهل و عیال و زن و فرزند خودت حال و روز خوب تو بد خواهد شد (دفع بلا و گرفتاری).

شکستن یا نبود درب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم