آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درب – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی درب خانۀ کسی را می‌زنی، چنانچه جواب در زدنت را بدهند، تعبیرش این است که دعای تو مستجاب می‌شود و ممکن است در جستجوی گنجی بگردی و آن را پیدا کنی، و یا اگر ببینی درب خانه کسی را زده‌ای و به سرعت درب را باز کردند، یـعـنـی حتماً خداوند دعای تو را مستجاب می‌کند و دشمن را شکست می‌دهی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی درب خانۀ تو دو تا حلقه دارد، یـعـنـی زن‌ها تو را دوست می‌دارند [بروی درب خانه‌های قدیمی دو تکه آهنی جدا از هم وجود دارد که به یکی “حلقه” و به دیگری “کوبه” گفته می‌شود و چنانچه زنی بخواهد درب بزند و صاحب‌خانه را متوجه زن بودن خودش کند، حلقه را که صدای زیری دارد میزند، در غیر اینصورت اگر مرد باشد، کوبه که صدای بمی دارد را به صدا درمی‌آورده].امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای درب عبارتند از: ۱– صاحب‌خانه ۲– زن ۳– خدمتکار.تعبیر دروازۀ شهر، دربان «پادشاه» یا مردی بزرگ و سرشناس می‌باشد.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم