آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

درب باز یا بسته

0

درب باز یا بسته

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی درب‌هایی که میشناسی، به روی تو باز شده است، تعبیرش این است که درب‌های نعمت و مال و اموال دنیا به روی تو باز می‌شوند، و اگر ببینی آن درب‌ها به طرف راه و جاده باز شده است، یـعـنـی به زودی مال و اموال و نعمت خود را برای عام و خاص خرج می‌کنی.اگر ببینی درب خانه بروی تو باز شده است، یـعـنـی مال و اموالی از طریق «پادشاه»می‌رسد و آن را برای زن خودت خرج خواهی کرد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی درب خانۀ تو چنان زیاد باز شده است که هیچ دربی به آن فراخی و بازی نبوده، یـعـنـی در وقت مصیبت یا جنگ و دشمنی عده‌ای بدون اجازه وارد خانۀ تو می‌شوند.اگر ببینی چیزهایی در جلوی درب خانۀ تو انباشته شده و آن را مسدود کرده است، یـعـنـی اهل خانه دچار مصیبت می‌شوند (دفع بلا و گرفتاری).

درب باز یا بسته

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم