آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دبه روغن (قوطی روغن،حلبی روغن و…)

0

دبه روغن (قوطی روغن،حلبی روغن و…)

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دبۀ روغن داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که بین تو و فردی امانت‌دار ارتباط و مصاحبتی دوستانه برقرار می‌شود و به اندازه کوچکی و بزرگی دبه از او خیر می‌بینی، ولی اگر دبه را کهنه و کثیف ببینی، یـعـنـی از آن مرد شر و ضرر و زیان به تو خواهد رسید (دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی دبه روغن را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که ارتباط و مصاحبت خود را با آن شخص قطع می‌کنی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای دبۀ روغن عبارتند از: ۱– مرد امانت‌دار ۲– زن ۳– خدمتکار ۴– قوام دین ۵– تندرستی ۶– عمر دراز ۷– مال و نعمت ۸– خیر و برکت ۹– ارث و میراث از طرف زن‌ها.

دبه روغن (قوطی روغن،حلبی روغن و…)

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم