آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دباغی

0

دباغی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دباغی می‌کنی، تعبیرش این است که کار مردم را به درستی انجام می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دباغ، مردی است که صلاح کار به دست او می‌باشد،‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش حاکم و والی است که مردم خانه‌های خودشان را به او می‌سپارند و ارث را بین وارثان تقسیم می‌کند.

دباغی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم