آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دانلود ترتیل قرآن کریم

0

دانلود ترتیل کل قرآن کریم

در این قسمت دانلود ترتیل کل قران کریم را قرار دادم.البته زحمتشو دوستان خوبم کشیدن


دانلود سوره فاتحه                 دانلود سوره بقره                دانلود سوره آل عمران

دانلود سوره نساء                 دانلود سوره مائده               دانلود سوره انعام

دانلود سوره اعراف
                دانلود سوره انفال               دانلود سوره توبه

دانلود سوره یونس                 دانلود سوره هود                دانلود سوره یوسف

دانلود سوره رعد                   دانلود سوره ابراهیم            دانلود سوره حجر

دانلود سوره نحل                  دانلود سوره اسراء                 دانلود سوره کهف

دانلود سوره مریم                دانلود سوره طاها                  دانلود سوره انبیاء

دانلود سوره حج                  دانلود سوره مومنون              دانلود سوره نور

دانلود سوره فرقان                 دانلود سوره شورا                دانلود سوره نمل

دانلود سوره قصص               دانلود سوره عنکبوت             دانلود سوره روم

دانلود سوره لقمن                دانلود سوره سجده                دانلود سوره احزاب

دانلود سوره سبا                   دانلود سوره فاطر                  دانلود سوره یس

دانلود سوره صافات                دانلود سوره ص                    دانلود سوره زمر

دانلود سوره مومن                 دانلود سوره فصلت                دانلود سوره شوری

دانلود سوره زخرف                 دانلود سوره دخان                  دانلود سوره جاثیه

دانلود سوره احقاف                دانلود سوره محمد ص             دانلود سوره فتح

دانلود سوره حجرات               دانلود سوره ق                         دانلود سوره ذاریات 

دانلود سوره طور                    دانلود سوره نجم                       دانلود سوره قمر

دانلود سوره الرحمن             دانلود سوره واقعه                     دانلود سوره حدید

دانلود سوره مجادله                دانلود سوره حشر                    دانلود سوره ممتحنه 

دانلود سوره صف                   دانلود سوره جمعه                    دانلود سوره منافقون

دانلود سوره تغابن                  دانلود سوره طلاق                     دانلود سوره تحریم

دانلود سوره ملک                   دانلود سوره ن والقلم                 دانلود سوره حاقه

دانلود سوره معارج                 دانلود سوره نوح                         دانلود سوره جن

دانلود سوره مزمل                 دانلود سوره مدثر                       دانلود سوره قیامت

دانلود سوره دهر                   دانلود سوره مرسلات                  دانلود سوره نبا 

دانلود سوره نازعات                دانلود سوره عبس                     دانلود سوره تکویر  

دانلود سوره انفطار                 دانلود سوره مطففین                 دانلود سوره انشقاق 

دانلود سوره بروج                    دانلود سوره طارق                     دانلود سوره اعلی

دانلود سوره غاشیه                 دانلود سوره فجر                       دانلود سوره بلد

دانلود سوره شمس                دانلود سوره لیل                        دانلود سوره ضحی

دانلود سوره انشراح                دانلود سوره تین                        دانلود سوره علق

دانلود سوره قدر                      دانلود سوره بینه                        دانلود سوره زلزال 

دانلود سوره عادیات                 دانلود سوره قارعه                      دانلود سوره تکاثر 

دانلود سوره عصر                     دانلود سوره همزه                    دانلود سوره فیل 

دانلود سوره قریش                  دانلود سوره ماعون                    دانلود سوره کوثر 

 دانلود سوره کافرون                 دانلود سوره نصر                       دانلود سوره تبت 

دانلود سوره اخلاص                 دانلود سوره فلق                       دانلود سوره ناس

 

التماس دعا و صلوات برای سلامتی حضرت ولی عصر(عج)

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم