آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

داس

0

داس

جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی داسی از جنس طلا یا نقره در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی داس در دست گرفته‌ای، تعبیرش این است که ابزاری به دست می‌آوری که با آن مال و اموال به کسب کنی.اگر ببینی با داس کشاورزی و درو می‌کنی، یـعـنـی مال و نعمتی را با رنج و سختی به دست می‌آوری (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی داس تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی در اموال تو کم و کاستی و ضرر و زیانی به وجود می‌آید.

داس

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم