آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دارچین

0

دارچین

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دارچین‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که غمگین و آشفته می‌شوی(دفع بلا و گرفتاری).اگر در خواب ببینی دارچین خورده‌ای، یـعـنـی دچار غم و اندوه بیشتری می‌شوی، ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی دارچین را برای درمان بیماری خودت خورده‌ای و نتیجه‌بخش بوده است، تعبیرش خیر و نیک می‌باشد.

دارچین

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم