آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

دارو

0

تعبیرهای کلی

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر داروی زرد رنگی، بیماری و رنج و سختی است.تعبیر خواب هر دارویی که خوردن آن مطبوع و آسان باشد، بهبودی و آسایش می‌باشد، ولی اگر بد و نامطبوع باشد، تعبیرش مبتلا شدن به بیماری است.

تعبیرهای کلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم