آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خیک

0

خیک

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خیک شیر و ماست، مرد خَیِّر و نیکوکاری است که با مال حلال اقدام به کارهای خیری مثل ساخت پل و مسجد و… می‌کند. تعبیر خواب خیک«انگبین»، مرد عالم و دانشمندی است که به تعلیم و آموزش علم و دانش می‌پردازد و مردم را پند و اندرز می‌کند و به راه راست هدایت می‌نماید.اگر در خواب ببینی خیک داری یا خریده‌ای، یا کسی آن را به تو داده است، تعبیرش این است که بر اساس نوع خیکی که دیده‌ای بین تو و کسانی که تعبیر آن‌ها در بالا گفته شده ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از آن‌ها به تو خیر و منفعت می‌رسد ، ولی اگر ببینی خیک را پاره کرده‌ای یا اینکه از دست داده‌ای، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت تو با آن فرد قطع می‌شود.

خیک

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم