آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خیار معمولی

0

خیار معمولی

ابن سیرین می‌گوید: چنانچه در بیداری فصل خیار باشد تعبیر آن در خواب این است که حرف خوبی میشنوی یا اینکه زنی به تو علاقه‌مند می‌شود. اگر ببینی از آن خیار خورده‌ای، تعبیرش این است که به خواسته‌ات از آن زن می‌رسی، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خیار می‌خوری، یـعـنـی کاری می‌کنی که از انجام آن پشیمان خواهی شد، همچنین اگر در بیداری فصل خیار باشد، تعبیر خوردن آن غم و اندوه است.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خیار عبارتند از: ۱– پشیمانی در کار ۲– شادی ۳– سود و منفعت از جهت دوستان و فامیل (مخصوصاًً اگر سبز بوده و در بیداری نیز فصل آن باشد)

خیار معمولی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم