آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خیار بادرنگ

0

خیار بادرنگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خیار بادرنگ، مانند خیار است، ‌‌‌‌‌ ولی کرمانی می‌گوید: تعبیرش بیماری می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

خیار بادرنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم