آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوردن آب جوی

0

خوردن آب جوی

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی از جوی گوارا و پاکیزه‌ای آب می‌خوری، تعبیرش این است که به خوبی و خوشی زندگی می‌کنی. اگر در مسافرت یا در جای غریب و بیگانه‌ای باشی و در خواب ببینی از جوی نا آشنایی آب زلالی می‌خوری، یـعـنـی به کار نا آشنایی مشغول می‌شوی، و همچنین عمر طولانی به دست می‌آوری و به مقدار آبی که خورده‌ای، سود و منفعت کسب می‌کنی، ولی اگر ببینی تلخ و شور و ناگوارا می‌باشد، یـعـنـی زندگانی و معیشت تو تلخ و ناگوارا خواهد بود (دفع بلا و گرفتاری).

خوردن آب جوی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم