آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوردنی خوب

0

خوردنی خوب

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی «لقمه» شیرین در دهان گذاشته‌ای، تعبیرش این است که حرف خوشایندی می‌زنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خوردنی شیرین می‌خوری، تعبیرش شادی و نشاط می‌باشد. حضرت دانیال(ع) می‌فرمایند: اگر ببینی چیز شیرینی در دهانت قرار دارد و به آسانی از گلوی تو پایین می‌رود، یـعـنـی معاش و تامین مایحتاج زندگانی تو با راحتی و خوشی انجام می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر هر خوردنی خوشبوئی، خوبی و نیکی می‌باشد .

خوردنی خوب

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم