آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خوردنی بد

0

خوردنی بد

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خوردن غذای بی‌مزه و یا غذائی که خوردن آن به سختی انجام می‌شود، رنج و اندوه است. اگر در خواب ببینی چیزی با ناخوشایندی و کراهت در دهان تو قرار دارد، طوری که به سختی می‌توانی آن را بخوری، تعبیرش این است که معاش و تامین مایحتاج زندگانی تو با رنج و سختی می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خوردنی تلخ و ناخوشایندی را می‌خوری، یـعـنـی فقیر و درمانده می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خوردنی ترش و ناخوشایند و تلخ و شور، یـعـنـی رنج و اندوه می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر هر خوردنی بدبوئی، شر و بدی می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

خوردنی بد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم