آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خواص بعضى از سوره هاى قرآن

5

خواص بعضى از سوره هاى قرآن


(۱) از گفتار ائمه معصومین علیهم السلام
حضرت ابى عبداللّه علیه السلام : اگر سوره (حمد) را هفتاد بار بر مرده بخوانند و روح در بدنش باز آید شگفت نیست .
امام جعفر صادق علیه السلام : در جواهر القرآن مسطور است هر که سوره (فاتحه ) را میان نافله صبح و نماز صبح بخواند به نیت صحت از آن بیمارى شفا یابد.
امام محمد باقر علیه السلام : در مکارم الاخلاق روایت است هرگاه تو را علتى باشد که بر نفس خود از آن مرض بترسى بخوان سوره (انعام ) را، به تو نمى رسد از آن علت مکروهى .
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در مجمع البیان فرمودند: کسى که در روز جمعه سوره (اصحاب کهف ) را قرائت کند آمرزیده شود گناهان او تا جمعه دیگر و به او نورى عطا شود که برسد تا به آسمان و نگاهدارد خدا او را از فتنه دجال .
امام جعفر صادق علیه السلام : در کتاب تفسیر مجمع البیان روایت کرده : هر که سوره (بنى اسرائیل ) را در تمام شبهاى جمعه بخواند نمیرد تا حضرت مهدى علیه السلام را زیارت کند و از اصحاب آن جناب شود.
امام جعفر صادق علیه السلام : در تفسیر برهان روایت کرده : هر که سوره (اصحاب کهف ) را بنویسد و در شیشه اى که سر او تنگ باشد بگذارد و در منزلش نگاه دارد او و اهل او از فقر و قرض و اذیت مردم ایمن گردند.
اگر خواهى کسى را از خود دور گردانى نه مرتبه سوره (الکوثر) را بخوان و به جانب او بدم به اختیار خود برود.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : فرمود شیطان بگریزد از خانه اى که در آنجا (سوره البقره ) خوانند و فرمود: آموختن و خواندن این سوره خیر و برکت است . و فرمودند: هر که سوره البقره را شب بخواند، سه شب شیطان در آن خانه نیاید و امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: اگر این سوره را هفت بار بر مصروع یا دیوانه خوانند یا بنویسند و بر گردنش بندد شفا یابد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر کس سوره (حشر) را بخواند همه چیز از بهشت و دوزخ و عرش و کرسى بر او صلوات فرستند و براى او استغفار کنند و اگر در آن روز یا آن شب بمیرد شهید مرده ، و نیز فرمودند: خداى تعالى گناهان گذشته و آینده او را بیامرزد. حضرت فرمودند: اسم اعظم خدا در شش آیه آخر سوره حشر است .
حضرت على علیه السلام : هر کس سوره (ملک ) را بخواند روز قیامت بر بالهاى ملائکه آید و رویش در حسن مثل روى یوسف باشد و رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله فرمود: دوست دارم که این سوره در دل هر مومنى باشد و هر که آن را تلاوت کند گویا لیله القدر را زنده نگهداشته است .
امام جعفر صادق علیه السلام : هر کس سوره (جن ) را بسیار بخواند تا در دنیا باشد از شر جنیان و سحر و کید خلق ایمن باشد و کسى نتواند به او ضرر رساند و در آخرت با حضرت محمد صلى اللّه علیه و آله و اهل بیت او محشور باشد و به عدد هر جن ء شیطانى بنده آزاد کرده و هر جا این سوره خوانده شود اجنه از آنجا فرار کنند و اگر صاحب غمى آن را بخواند اندوه او بر طرف گردد و اگر محبوسى بخواند از حبس رها شود و اگر قرض دارى بخواند قرض ادا گردد.
امام جعفر صادق علیه السلام : در وسائل الشیعه از ایشان روایت شده هر کس سوره (عم یتسائلون ) را هر روز بخواند سال او به سر نیاید مگر آن که زیارت بیت اللّه الحرام را.
امام جعفر صادق علیه السلام : هر کس سوره (حج ) را در هر سه روز یک مرتبه بخواند یک سال تمام نشود که موفق به زیارت بیت اللّه الحرام مى گردد.
امام محمد باقر علیه السلام : در برهان روایت کرده هر کس سوره (طور) را بخواند حق تعالى جمع فرماید براى او خیر دنیا و آخرت را.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در خواص القرآن روایت نموده هر که سوره (طور) را قرائت کند بر خدا سزاوار است که او را از عذابش ایمن کند و به نعمتهاى بهشتى متنعم فرماید، و اگر شخصى در زندان باشد و به قرائت آن مداومت کند، خلاص شود.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در خواص القرآن فرمودند هر که سوره (لقمان ) را تلاوت کند در قیامت حضرت لقمان رفیق او باشد و به عدد تمام کسانى که امر به معروف و نهى از منکر کرده اند ده حسنه به او عطا شود و هر که در اندرونش دردى باشد بنویسد و بشوید و آبش را بیاشامد شفا یابد و اگر از موضعى خون زیاد رود بنویسد و بر آن موضع بندد، ساکن شود.
امام جعفر صادق علیه السلام : در برهان روایت کرده هر که سوره (اقتربت الساعه ) را قرائت نماید از قبر بیرون آید و بر ناقه اى از ناقه هاى بهشتى سوار شود.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در خواص القرآن روایت است که هر کس سوره (احقاف ) را بخواند به عدد تمام مردهایى که بر زمین راه رفته اند، ده حسنه در دیوان اعمال او نوشته شود و ده گناه او آمرزیده شود و ده درجه بلند شود و ره که بر خود بندد یا بر طفلى قوى جسم مى شود.
امام جعفر صادق علیه السلام : در تفسیر برهان روایت کرده هر کس به مالش دل گرفتار بود سوره (دخان ) را بنویسد و بشوید و آب آن را بیاشامد شفا یابد ان شاء اللّه تعالى .
در مصباح شیخ کفعمى موقوم است : هر کس آن را بر طفلى بندد از شر اجنه و جانوران محفوظ ماند ان شاء اللّه تعالى .
امام جعفر صادق علیه السلام : در کتاب بحارالانوار منقول است هر کس در شب جمعه سوره (جمعه ) را قرائت کند، کفاره گناهان او باشد از این جمعه تا جمعه دیگر.
امام جعفر صادق علیه السلام : در برهان آمده که هر کس شبهاى جمعه سوره (اذا وقعت الواقعه ) را قرائت کند، خدا و خلق او را دوست مى دارند، و در دنیا تنگى و گدایى نبیند و آفتى از آفات دنیا به وى نرسد و در آخرت از رفقاى حضرت امیرالمومنین على بن ابیطالب علیه السلام باشد.
در مصباح شیخ کفعمى آمده است : هر کس در شبهاى جمعه سوره (انا انزلناه ) را قرائت کند هرگز منافق نشود ان شاء اللّه تعالى .
در مصباح شیخ کفعمى مسطور است : اگر زنى را درد زائیدن دشوار شود سوره (اذا وقعت الواقعه ) را بنویسند و بر او بندند، به آسانى فارغ شود.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در خواص القرآن روایت است هر که سوره (اذا وقعت الواقعه ) را قرائت نماید نوشته نشود از غافلان و اگر بنویسند و در منزل گذارند خیر و برکت در آن پیدا شود و کسى که مواظبت بر قرائت آن نماید فقیر و بیچاره نشود و موجب زیادى حفظ و توفیق و وسعت در مال گردد.
امام محمد باقر علیه السلام : در تفسیر برهان روایت کرده است هر کس در شب جمعه سوره (ص ) را قرائت نماید، عطا شود به او از خیر دنیا و آخرت آنچه عطا کرده نمى شود به احدى از مردم مگر پیغمبر مرسل یا ملک مقرب ، و داخل بهشت شود او هر که را دوست دارد از اهل بیتش حتى خادم او، اگر چه در حد عیال او نباشد، و در حد کسى که شفاعت او را مى کند نباشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در کتاب خواص القرآن روایت است هر که سوره (ص ) را بخواند خدا نگه مى دارد او را از اصرار نمودن بر گناه صغیره و کبیره ، و اگر این سوره را کسى بنویسد و در زیر فرش محل نشستن قاضى که به غیر حق حکم مى دهد بگذارد، زیاده از سه روز امر قضا در دست او نماند و عیوب او بر مردم آشکار شود و از این عمل

پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در تفسیر برهان منقول است هر که شب جمعه سوره (حم دخان ) را قرائت نماید حق تعالى گناهان گذشته او را بیامرزد، و هر که بنویسد و با خود دارد، از کید شیطان ایمن گردد، و اگر بنویسد و زیر متکاى خود نهد خواب خوش بیند و از اضطراب محفوظ ماند، و اگر بشویند و آب آن را صاحب درد شقیقه بیاشامد شفا یابد، و اگر بنویسد و در دکان یا در مال التجاره گذارد منفعت زیاد پیدا کند.
در خواص سوره یس : در تفسیر مجمع البیان و تفسیر برهان و لئالى الاخبار، از امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده که ایشان فرمودند: از براى هر چیزى قلبى است و قلب قرآن سوره (یس ) است ، پس هر که قرائت کند این سوره را پیش از خوابیدن یا در روز پیش از آن که شام شود، از محفوظین بوده باشد و از مرزوقین ، و هر که در شب قبل از خواب قرائت کند حق سبحانه و تعالى موکل گرداند به او هزار ملک که محافظت نمایند او را از شر شیطان رجیم ، و از هر آفتى ، و اگر در آن روز بمیرد او را داخل بهشت گرداند، و در غسل او حاضر شوند سى هزار ملک که تمام آنها براى او طلب آمرزش کنند، و با استغفار مشایعت نمایند جنازه او را تا سر قبر، پس چون او را داخل لحد نمایند، مى باشند در جوف قبر او، و عبادت خدا مى کنند و ثواب صلوات آنها براى اوست و وسیع مى شود قبر او به قدرى که چشم کار کند، و ایمن مى شود از فشار قبر، و از قبر او نورى به سوى آسمان ساطع مى شود تا وقتى که از قبر بیرون آید، پس جمیع آن ملائکه با او هستند و سخن مى گویند، و او را بشارت به خوشى مى دهند و در روى او مى خندند تا او را از میزان و صراط مى گذرانند، پس او را در جایى که پیغمبران هستند قرار دهند و حق تعالى به او مى فرماید: اى بنده من شفاعت کن در هر که خواهى و سوال نما هر چه خواهى تا به تو عطا کنم ، پس شفاعت مى کند و خدا قول مى فرماید و سوال مى کند و خدا عطا مى فرماید و حساب کرده نمى شود، و خلایق گویند: (سبحان اللّه ! گویا این بنده یک گناه هم نداشت ) و مى باشد از رفیقان رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله
امام جعفر صادق علیه السلام : در مجمع البیان روایت است هر کس در شب جمعه سه سوره اى را که اول آن (طس ) است (سوره شعرا، نمل ، قصص ) تلاوت کند از دوستان خداوند متعال و در جوار و در کنف قادر ذوالجلال خواهد بود و جاى دهد خداوند او را در بهشت عدن ، که وسط بهشت است ، با پیغمبران و مرسلین و اوصیا باشد، و در دنیا هرگز تنگدستى به او نرسد، و در آخرت حق تعالى آن قدر از فضل و رحمت خود به او مزد عطا فرماید که راضى و خشنود شود زیاده بر رضایت و خشنودى او، و به او تزویج فرماید صد نفر حوریه از حورالعین را.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : در مجمع البیان روایت نموده هر کس سوره (الم تنزیل ) که سجده باشد و سوره (تبارک الذى بیده الملک ) را قرائت نماید مانند کسى است که شب قدر را احیا کرده باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام : در مجمع البیان روایت است هر کس در شب جمعه سوره (الم سجده ) را بخواند حق تعالى نامه عمل او را به دست راست او دهد و حساب او را نکند، و از رفیقان حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله و اهل بیت طاهرین علیه السلام باشد.
امام جعفر صادق علیه السلام : در مصباح شیخ کفعمى روایت است هر کس در شب جمعه ، سوره (سبا و فاطر) هر دو را قرائت کند، در حفظ و حمایت خداوند عالم باشد. هر کس در روز جمعه قرائت کند در آن روز به او مکروهى نمى رسد و عطا مى شود به او از خیر دو دنیا آنچه در قلب او خطور نکرده باشد.
پیامبر اکرم صلى اللّه علیه و آله : هر که در وقت خواب یازده مرتبه سوره (انا انزلناه ) را بخواند حق تعالى ، یازده ملک بر او موکل گرداند که او را از شر شیطان حفظ کنند تا صبح .

 

5 نظرات
 1. حسینی می گوید

  با سلام و درود خدمت شما استاد عزیز و همچنین سرورمان علی علیهم السلام.
  روایاتی وجود است که گفته شده قرآن دارای هفتاد بطن است.
  آیا چنین موضوعی صحت دارد؟
  چگونه میتوان به این بطون دست یافت؟آیا منبعی موجود است؟
  با تشکر

  1. admin site می گوید

   مشهور است که قرآن، دارای هفتاد بطن است. ظاهراً مبدأ این شهرت، روایاتی هستند که در شماری از منابع غیر حدیثی آمده اند که در این جا به بخشی از آنها اشاره می کنیم.

   در کتاب جواهر الکلام، ضمن مبحثی در باره قرآن آمده است: همان گونه که در روایت آمده:
   «هر باطنی از آن، باطنی دارد، تا هفتاد باطن».

   در مقدمه تفسیر المیزان نیز آمده است:

   روایت هایی از پیامبر(ص) و ائمّه اهل بیت(ع) در این خصوص، وارد شده است، مانند این فرمایش آنان که: «قرآن، ظاهری دارد و باطنی، و باطن آن هم باطنی دارد، تا هفت باطن» یا «تا هفتاد باطن».

   این مطلب، در بسیاری از منابع غیر حدیثی تکرار شده است و بلکه برخی نوشته ها، آن را به «بسیاری از احادیث» نسبت داده اند:

   در احادیث فراوانی آمده است که قرآن، هفت یا هفتاد باطن دارد. بر پایه بررسی های انجام شده، منبع روایت «سبعین بطناً»، تفسیر إعجاز البیان صدر الدین قونوی (م ۶۷۱ ق) است. وی در تبیین «بطون قرآن و اسرار حروف» آورده است:

   وَ مَن لا یکشَفُ لَهُ هذا الطَّورُ لَم یعرِف سِرَّ بُطونِ القُرآنِ الَّتی ذَکرَها رَسولُ اللَّه(ص) بِقَولِه: «لِلقُرآنِ ظَهرٌ وَ بَطنٌ إلی سَبعَهِ أبطُنٍ» وَ فِی رِوایهٍ «إلی سَبعینَ بَطناً».

   این شیوه برای هر کس معلوم نشود، سرّ بطون قرآن، برای وی بر ملا نمی شود که پیامبر خدا(ص) در باره آن فرموده: «قرآن، ظاهر و باطنی دارد تا هفت باطن» و در روایتی «تا هفتاد باطن».

   سید حیدر آملی، از عرفای امامیه در قرن هشتم، در جامع الأسرار، ضمن اشاره به این حدیث، به احادیث دیگری که بطون قرآن را «هفت صد بطن» و «هفتاد هزار بطن» می دانند نیز اشاره کرده است. متن سخن او، این است:

   وقال النبی(ص): «إنَّ لِلقُرآنِ ظَهراً وبَطناً، ولِبَطنِهِ بَطنٌ إلی سَبعَهِ أبطُنٍ» و ورد «سَبعینَ» و «سَبعَ مِائَهٍ» و «سَبعینَ ألفٍ» و غَیرُ ذلک.

   پیامبر(ص) فرمود: «قرآن ظاهر و باطنی دارد، و باطن آن هم باطنی دارد، تا هفت باطن». و «هفتاد باطن» و «هفتصد باطن» و «هفتاد هزار باطن» و جز اینها روایت شده است.

   البتّه باید توجّه داشت که این گونه منابع، منابع حدیثی شمرده نمی شوند.

   در عین حال، این احتمال هم هست که کلمه «سبعه» در هنگام رونویسی از منابع حدیثی، تصحیف شده و به «سبعین» تبدیل شده باشد.

 2. الهه می گوید

  باسلام خدمت مدیر سایت .
  خواستم تشکر کنم بابت مطالب خوب و کاملتون.خیلی عالیه
  سایتتون انقدر زیبا و مطالبتون انقدر مفیده که دوست دارم همه ی مطالبو برای خودم ذخیره کنم(از ترس اینکه نکنه فردا بیا ببینم فیلتر شده(بعید نیست!))خیلی عالیه خیلی.هر چقدر بگم کم گفتم.ممنون
  ای کاش یه دعا بود برای اینکه یتونم یه برنامه نویس قوی بشم!

 3. مختارزاده می گوید

  سلام
  ببخشید دعای فروش خانه و لوازم منزل می خواهم بدهی زیادی داریم وباید حتما خانه ولوازم منزل را بفروشیم متشکرم

  1. admoon می گوید

   در سایت قرار میدم ولی قبلش دعای افزایش مال و ثروت و روزی رو قرار میدم .آنها رو اول انجام بدین.چون مال آدم حسن ناموس آدمو داره.سعی نکن بفروشیش.ببخشید فضولی کردم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم