آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خنجر

0

خنجر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خنجر در دست داری، تعبیرش این است که با کسی درگیری و دشمنی پیدا می‌کنی. اگر ببینی خنجر شکسته یا آن را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که دشمنی بین شما از بین رفته و صلح می‌شود.اگر ببینی با خنجر اسلحه‌های زیاد دیگری هم داری، یـعـنـی دشمن را شکست می‌دهی و کار تو رو به راه و منظم می‌شود .

خنجر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم