آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خمیر

0

خمیر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خمیر کردن آرد گندم، به دست آوردن مال و اموالی همراه با سود بسیار در تجارت می‌باشد، البته به شرطی که خمیرش “وَر آمده” باشد، ولی اگر خمیرش وَر آمده نباشد، تعبیرش زیادی فساد و گناه و نافرمانی از خداوند است.تعبیر خواب خمیر کردن آرد گاورس، مقداری سود و منفعت اندک می‌باشد، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی خمیر آرد گاورس به دست آورده‌ای یا خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مقداری سود و منفعت اندک به دست می‌آوری.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خمیر آرد جو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموالی حلال را از طریق تجارت به دست می‌آوری.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خمیر عبارتند از: ۱– دین و ایمان بسیار ۲– مقداری سود و منفعت اندک ۳– روزی حلال

خمیر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم