آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خمره

0

خمره

شاید امروزه بتوان تعبیرهای مربوط به خم (یا همان خمرۀ بزرگ) را در مورد بشکه نیز به کار برد یا بقیۀ ظروف دیگر که صرفاً جهت نگهداری از مواد مصرفی به کار می‌رود را نیز با استفاده از موضوعات زیر تعبیر کرد، که به طور کلی تعبیر این نوع از ظروف نگهداری، نشان‌دهندۀ یک شخصیت خاص می‌باشد.

بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب خمره، زن می‌باشد، و بعضی می‌گویند: تعبیرش زنی خدمتکار است، بعضی دیگر نیز می‌گویند: تعبیرش فرستادۀ قابل اعتمادی است که کالاهای مردم را به شهرهای دیگر می‌برد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خمرۀ شیشه‌ای در خانه داری، تعبیرش این است که زن خود را طلاق می‌دهی.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی خمره داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی به اندازه ارزش آن، زنی خدمتکار به دست می‌آوری یا بین تو و چنین کسی ارتباط و مصاحبت برقرار می‌شود و از او به تو سود و منفعت می‌رسد، ولی اگر ببینی خمره را از دست داده‌ای، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.تعبیرگری می‌گوید: تعبیر شیر در خمره، مال و اموال فراوان می‌باشد .

خمره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم