آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خلخال

0

خلخال

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خلخال برای زن‌ها، شوهر می‌باشد و در کل تعبیر خوبی برای آن‌ها دارد.اگر زنی ببیند خلخال را از پای خودش درآورده یا اینکه آنرا از دست داده است، تعبیرش این است که شوهرش از او رنجیده و ناراحت می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند در پایش خلخال دارد، یـعـنـی دچار رنج و سختی می‌شود،‌‌‌‌‌ یا اگر خلخال نقره باشد، رنج و سختی‌اش کمتر خواهد بود (دفع بلا و گرفتاری).

خلخال

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم