آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خفه کردن

0

خفه کردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را خفه کرده است، تعبیرش این است که دچار غم و ناراحتی می‌شوی، ولی بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب خفه کردن، زندگانی و معیشت خوب و نیک می‌باشد.

خفه کردن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم