آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خزندگان

0

خزندگان

از تعبیرهایی که در زمینۀ خزندگان وحشتناک و “چِندِش‌آور” آمده است اینطور برداشت می‌شود که:تعبیر کلی خزندگان، دشمن می‌باشد.اگر در خواب ببینی با خزنده‌ای در حال درگیری هستی، تعبیرش این است که با دشمن دعوی و درگیری پیدا می‌کنی. اگر ببینی خزنده را کشتی یا زخمی نمودی یا بر او غلبه کردی، یـعـنـی دشمن را نابود کرده یا به او آسیب رسانده و یا اینکه بر او غلبه می‌کنی، در غیر اینصورت اگر خزنده تو را نابود کرده و یا به تو آسیب رساند یا اینکه بر تو غلبه کرد، تعبیرش این است که دشمن تو را نابود کرده و یا به تو آسیب رسانده یا غلبه می‌کند.

خزندگان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم