آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – صدای خر

0

صدای خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد، همانطور که در قرآن کریم آمده: … اِنَّ اَنکَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیرِ _… که نامطبوع‌ترین آوازها آواز خران است (لقمان-۱۹).جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، یـعـنـی زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.

صدای خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم