آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – سوار خر

0

سوار خر

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:خر سیاه: یـعـنـی بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری. خر سفید: یـعـنـی به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.

خر سرخ: یـعـنـی به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.

خر زرد: یـعـنـی بیمار می‌شوی.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، یـعـنـی حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، یـعـنـی از دنیا می‌روی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، یـعـنـی به زودی از دنیا خواهی رفت (دفع بلا و گرفتاری).ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یـعـنـی معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی از خر افتاده‌ای، یـعـنـی فقیر می‌شوی. اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، یـعـنـی کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارتند از: ۱– بخت و اقبال ۲– کامیابی و بهره‌مندی ۳– مرتبه ۴– فرمانروائی.

سوار خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم