آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – رفتار و اندام مثل خر

0

رفتار و اندام مثل خر

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی مانند خر می‌روی، تعبیرش این است که دچار تنگدستی می‌شوی، ولی عمر طولانی خواهی داشت.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی پای تو مثل پای خر می‌باشد، یـعـنـی قوت و جاه و مقام تو بیشتر می‌شود.بعضی از تعبیرگران می‌گویند: اگر ببینی مثل خر سم داری، یـعـنـی مقداری مال و اموال اندک به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی می‌گوید: تعبیرش این است که عمر خود را به شادی و خوشی می‌گذرانی،‌‌‌‌‌ ولی اگر ببینی سم‌های تو افتاده است تعبیرش بر خلاف حالت قبلی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مثل خر دم داری، یـعـنـی مال و نعمت تو زیاد می‌شود و زندگی را به شادی و خوشی می‌گذرانی، ولی دین و ایمان تو سست می‌شود .

رفتار و اندام مثل خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم