آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – بدست آوردن خر

0

بدست آوردن خر

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که درِ خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای، یـعـنـی به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

بدست آوردن خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم