آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خر – بار خر

0

بار خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی خر تو قوی و پرزور است و به خوبی بار می‌برد، تعبیرش این است که کسب و کار دنیا برایت سهل و آسان خواهد بود، ولی اگر ضعیف و کم زور است و به خوبی بار نمی‌برد، یـعـنـی کسب و کار دنیا برایت به سختی انجام می‌گیرد(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی بار سنگینی روی خر گذاشته‌ای و خودت هم روی بارها نشسته‌ای، یـعـنـی به حدی ثروتمند می‌شوی که حساب اموال خودت را از دست می‌دهی.

بار خر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم