آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرید یا فروش گوشت

0

خرید یا فروش گوشت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خریدن و فروختن گوشت بد می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی گوشت خریدی و به خانه بردی، تعبیرش هلاکت می‌باشد (دفع بلا و گرفتاری).

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هدیۀ گوشت خوب و نرم، خیر و نیکی می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی گوشت گوسفند خشک کرده (قدید) داری، تعبیرش غنیمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ یا چنانچه گوشت خشک کرده اسب بود، یـعـنـی مردم تو را غنیمت می‌نمایند. در خوردن گوشت خشک کرده سود و منفعتی وجود ندارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی گوشت قربانی می‌خوری، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری. اگر ببینی بین مردم گوشت قربانی قسمت می‌کنی، یـعـنـی مرد سرشناس و بزرگی در آنجا از دنیا می‌رود و مال و اموال او را قسمت می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت شانه را باز کردی و رگ‌های آن را دیدی، یـعـنـی آن سال، پرباران خواهد شد.اگر ببینی استخوانی برداشته‌ای که گوشت دارد، یـعـنـی به اندازه گوشت آن خیر و مال و اموال بدست آوری،‌‌‌‌‌ ولی اگر بدون گوشت باشد، یـعـنـی کمی خیر به تو می‌رسد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خوردن گوشت جانوران عبارتند از: ۱– مال و اموال۲– ارث و میراث ۳– ثروتمندی ۴– مصیبت

خرید یا فروش گوشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم