آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرید و فروش قرآن

0

خرید و فروش قرآن

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی کتاب قرآن خریده‌ای، تعبیرش این است که مشغول کسب علم و دانش می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کتاب قرآن می‌فروشی، یـعـنـی اسلام و مسلمانی در نظر تو حقیر و کم ارزش می‌شود.

خرید و فروش قرآن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم