آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرچنگ

0

خرچنگ

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرچنگ، مردی بداخلاق و پست و کوته‌فکر و کینه‌ای می‌باشد.اگر در خواب ببینی خرچنگی را گرفته‌ای، تعبیرش این است که با فردی که گفته شد، ارتباط و همنشینی خواهی داشت و از او مقداری سود و منفعت اندک بدست می‌آوری. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی که خرچنگ داری، یـعـنـی دوست خوش‌طبع و سازگاری پیدا می‌کنی و به تو خوبی می‌کند.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گوشت خرچنگ را می‌خوری، یـعـنـی به اندازه آن از شغل پست و کم ارزشی مال و اموالی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ کرمانی نیز می‌گوید: به اندازه آن از کسی مال و اموال به دست می‌آوری.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خرچنگ را کشتی یا از خودت دور کردی، یـعـنـی ارتباط و مصاحبت خود را با شخصی بداخلاق و پست و کوته‌فکر قطع می‌کنی .

خرچنگ

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم