آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرما – طلع و غوره خرما

0

طلع و غوره خرما

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی طلع داری، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی،‌‌‌‌‌ و اگر ببینی آن را خورده‌ای تعبیرش مال و نعمت می‌باشد. اگر ببینی طلع‌های فراوانی داری و از آن‌ها می‌خوری، ولی به کسی نمی‌دهی، یـعـنـی «پادشاه» مال و اموال تو را با قهر و غضب گرفته و تصاحب می‌کند.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای طلع عبارتند از: ۱– فرزند ۲– نعمت ۳– مال و اموال.اگر در خواب غوره خرما ببینی، تعبیرش دین درست و پاک و مال حلال می‌باشد.

طلع و غوره خرما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم