آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرما – داشتن خرما

0

داشتن خرما

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب خرمای تازه، روشنی چشم و فرزند خوب و نیکو می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خرمای تازه داری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و ثروتی را با سختی به دست می‌آوری.اگر ببینی خرماهای فراوانی در خانه داری، یـعـنـی به اندازه آن از زمین و زراعت خودت مال و اموال کسب می‌کنی.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با دست خرما چیده‌ای، تعبیرش این است که با زن ثروتمندی ازدواج می‌کنی، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: مال و اموال به دست می‌آوری، همانطور که در قرآن کریم آمده: وَهُزِّی اِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَهِ تُسَاقِطْ عَلَیْکِ رُطَبًا جَنِیًّا _تنه درخت را سوی خود تکان بده که خرمای تازه بر تو بیفکند (مریم-۲۵) .

داشتن خرما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم