آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خرفه

0

خرفه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خرفه، پریشانی و غم و اندوه می‌باشد و تعبیر خوردنش این است که دچار ضرر و زیان می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

خرفه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم