آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خربزه

0

خربزه

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خربزۀ زرد، بیماری می‌باشد، و تعبیر خواب خربزۀ سبز که شیرین نباشد، بهتر از خربزه زرد است، جابر مغربی می‌گوید: خربزه سبز نرسیده، مخصوصاًً اگر شیرین باشد، تعبیرش بهتر می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل خربزه باشد و در خواب خربزۀ شیرین ببینی و از آن خورده باشی، تعبیرش از بین رفتن غم و اندوه است و به اندازه‌ای که باقی مانده است غم و اندوه باقی می‌ماند.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خربزه بزرگ بهتر از خربزه کوچک است و اگر ببینی از آن می‌خوری در تعبیر آن زیانی وجود ندارد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی مقدار فراوانی خربزه داری و در مقابل تو قرار دارند، یـعـنـی دچار غم و اندوهی می‌شوی که علاج برطرف شدن آن را نمی‌دانی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خربزه عبارتند از: ۱– بیماری ۲– زن ۳– غم و اندوه۴– منفعت ۵– زندگانی و معیشت خوب و خوش، مخصوصاًً اگر شیرین باشد.

خربزه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم