آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

ختم سوره حمد به جهت بر آورده شدن حاجات

0

ختم سوره (حمد) به جهت بر اورده شدن حاجات

هر کس هر روز یکصد مرتبه سوره (حمد ) را به این نحو بخواند جمیع حوائج کوچک و بزرگ او را خداوند بر اورده نماید بعد از نماز صبح بیست و یک مرتبه بعد از نماز ظهر بیست و دو مرتبه بعد از نماز عصر بیست و سه مرتبه بعد از نماز مغرب بسیت و چهار مرتبه بعد از نماز عشاء ده مرتبه و اگر در هفته ی اول تاخیر افتاد در هفته دوم بخواند که مجرب و ازموده است در بعضی از نسخه ها دیده شده که از روز پنج شنبه هم می توان شروع نمود و در دو جا اظهار مطلب نماید یکی در میان (ایاک نعبد و ایاک نستعین ) و دیگر در میان ( الرحمن الرحیم)

ختم مجرب از سوره ی (حمد ) جهت تمکین و سلطه

از روز جمعه شروع کند تا چهل و یک روز هر روز چهل و یک رتبه سوره ی مبارکه ی (حمد)را بخوان و بعد از اتمام بلافاصله این دعا را سیزده مرتبه بخواند

(یا مُفَتّحُ فَتّح یا مُفَرّحُ فَرّجُ فَرّج یا مُسَبّبُ سَبّب یا مُیَسّر یَسّر یا مُسَهّلُ سَهّل یا مُدبّر دبّر یا ممُتَمُم تَمّم ) این عمل را از مجرّبات شمرده اند البته باید وقت و مکان و عدد معین باشد که تمام آنها را عرض کردم

 ختم سوره ی فاتحه جهت شفا از بیماری

در جواهر القران از امام صادق (ع) نقل شده است که ان حضرت فرمودند هر کس سوره ی (فاتحه ) را میان نافله و نماز صبح بخواند و با نیت صحت از بیماری که دارد شفا می یابد انشاء الله

ختم دیگر سوره (حمد) جهت شفا

حضرت امام صادق (ع) فرمودند هر صاحب دردی هفتاد مرتبه سوره ی مباکه ی (حمد) را بخواند از ان مرض شفا می یابد

ختم سوره (حمد) جهت بر اورده شدن حاجات

در مشارق الانوار شیخ رجب برسی ذکر کرده است   از خواص (فاتحه الکتاب ) این است که هفت روز روزه بگیرد و در این مدت غذاهای گوشی نخورد و روزی یکهزار و پانصد (۱۵۰۰) مرتبه سوره ی (حمد ) را بخواند و به همان عدد نیز صلوات بفرستد برای قضای هر حاجت و مطلبی اثر عظیم دارد

در کتاب مجربات امده است هر کسی میان از نماز صبح و نافله ی ان چهل و یک مرتبه سوره ی (فاتحه الکتاب )را بخواند و چهل روز مداومت نماید حاجتش روا می گردد قبل از شروع سه مرتبه صلوات بفرستد و دو رکعت نماز بخواند و به قصد طلب حاجات بعد از نماز نیز سه مرتبه صلوات بفرستد و از روز یکشنبه شروع کند بدین تریب که روز یک شنبه هفتاد مرتبه دوشنبه شصت مرتبه سه شنبه پنجاه مرتبه چهارشنبه چهل مرتبه پنج شنبه سی مرتبه جمعه بیست مرتبه شنبه ده مرتبه انشاء الله حاجات او روا می گردد

ختم سوره ی (حمد) جهت دفع بلا

جهت دفع بلا و دشمن و نیل به مقاصد از روز شنبه با این ترتیب شروع کنید شنبه ۷۰ بار یکشنبه ۶۰ بار دوشنبه ۵۰ بار سه شنبه ۴۰بار چهار شنبه ۳۰ بار روز پنج شنبه ۲۰ بار روز جمعه ۱۰ بار بخواند انشاء الله به مقصد می رسد خواندن ان بعد از نماز بهتر است

ختم سوره ی (حمد ) جهت استجابت دعا

هفت روز روزه بگیرددر این هفته غذاهای گوشتی نخورد و هر روز سوره ی (حمد ) ۱۱۱بار بخواند و ۱۱۱ بار نیز صلوات بفرستد دعایش مستجاب می گردد

ختم سوره ی (حمد) جهت تسکین درد

عبد الله بن فضل نوفلی در حدیث مرفوعی که سندش را به معصوم رسانده روایت کرده است که فرمودند سوره ی (حمد) را هر دردی هفتاد بار خوانده شود ان درد ارام میگیرد

سوره ی حمد جهت خلاصی از تب

شخصی خدمت امام صادق (ع) رسید و عرض کرد یک ماه است ک تب می کنیم و ان چه اطباء گفته اند عمل کردم ولی فایده ای نبخشید حضرت فرمودند بندهایی پیراهن خود را بگشا و سر را در گریبان پیراهن داخل کن و اذان و اقامه بگو و هفت مرتبه سوره ی (حمد) را بخوان ا ن شخص گفت چنان کردم گویا از بندی رها شدم

جهت بر طرف شدن درد

حضرت امام صادق (ع) فرمودند برای کسی مرضی عارض شد در همان وقت هفت مرتبه سوره ی حمد را بخواند اگر مرضش بر طرف شد اکتفا می نماید و گرنه هفتاد مرتبه بخواند که من عافیت را برای او ضامنم

 

.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم