آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خانه – سایر موارد

0

سایر موارد

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانه یا مغازه تو بزرگ شده است، تعبیرش این است که رزق و روزی تو زیادتر می‌شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بام خانه یا دیوار روی تو افتاده است، یـعـنـی از جایی که امید نداری به تو مال و اموال فراوانی می‌رسد و به خاطر آن شاد و خوشحال شده و درکار تو گشایش بوجود می‌آید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خانه یا آستانه‌های خانه را از جا برداشته‌ای، یـعـنـی با زنی بخشنده و با مروت ازدواج می‌کنی که خرج و مخارج تو را بر عهده می‌گیرد و ممکن است حامله شود.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی اطراف خانۀ تو خانۀ دیگری قرار ندارد، یـعـنـی حال و روزت تباه می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی به داخل خانه فرار کردی و درِ آن را قفل نکردی و آن خانه به خانه دیگری چسبیده بود، یـعـنـی از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، یا اگر بیمار باشی بهبود پیدا خواهی کرد.اگر ببینی وارد خانه‌ای نو شده‌ای، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی و ثروتمند می‌شوی.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی خانه‌ای را ساخته‌ای و در آن نشسته‌ای، یـعـنـی خرج‌ها و خیر و منفعت‌هایی به تو خواهد رسید. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در بیت‌المعمور [کعبه فرشتگان] خانه ساختی، یـعـنـی به زودی از دنیا می‌روی.

سایر موارد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم