آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خانه – آتش سوزی خانه

0

آتش سوزی خانه

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی خانۀ تو آتش گرفته و تمام بدنت در اثر آتش سوخته و شعله‌های آتش زبانه می‌کشد، ولی دچار بیم و ترس نشده‌ای، تعبیرش این است که به خاطر ضعف و بیماری‌هایی مثل سرمازدگی و طاعون و آبله و سرخچه دچار رنج و سختی و مصیبت خواهی شد. اگر ببینی از آن آتش مقداری برداشته‌ای، یـعـنـی به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری، و اگر ببینی آن آتش دود دارد، یـعـنـی به اندازه آن، مال حرامی را با رنج و مشقت یا جنگ و درگیری بدست می‌آوری .ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خانۀ کسی آتش گرفته است، یـعـنـی فردی که خانه‌اش آتش گرفته گرفتار جنگ و فتنه و ستم «پادشاه» خواهد شد.

آتش سوزی خانه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم