آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خار

0

خار

تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خار، قرض و بدهی می‌باشد.اگر در خواب ببینی خاری در بدن تو فرو رفته یا اینکه کسی آن را فرو کرده است، تعبیرش این است که از کسی قرض می‌کنی و به اندازه درد و رنجی که از آن خار برده‌ای، از شخص طلبکار حرف‌های ناخوشایند میشنوی، و اگر ببینی تو به بدن کسی خاری فرو کرده‌ای، یـعـنـی به کسی قرض می‌دهی و حرف‌های ناخوشایند به او می‌زنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خارهای بسیار داری و بدن تو از آن خارها آسیب نمی‌بیند، یـعـنـی خیلی بدهکار می‌شوی، ولی تمام بدهی خود را پرداخت کرده و دچار رنج و ناراحتی نخواهی شد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر هر درختی که خار داشته باشد، مرد بداخلاق و ناسازگار می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد بیشه‌ای شده‌ای که به جای درخت در آن خار درآمده است و خارها به تو صدمه می‌زنند، یـعـنـی به خاطر زن‌ها دچار غم و اندوه می‌شوی.اگر ببینی در صحرای بزرگی هستی که پر از خار و خس می‌باشد، یـعـنـی با «پادشاه» ظالمی ارتباط و مصاحبت خواهی داشت.امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای خار عبارتند از: ۱– قرض ۲– دشمنی ۳– سختی و دشواری کارها

خار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم