آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خارپشت

0

خارپشت

ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب خارپشت، دشمن زشت و بداخلاق می‌باشد.اگر در خواب ببینی خارپشت را کشته‌ای، تعبیرش این است که بر دشمن پیروز می‌شوی.اگر ببینی گوشت خارپشت را می‌خوری، یـعـنـی به اندازۀ آن از مال و اموال دشمن مصرف خواهی کرد.اگر ببینی خارپشت تو را گاز گرفته است، یـعـنـی از دشمنی که گفته شد صدمه و آسیب می‌بینی، مخصوصاً اگر ببینی از زخم تو خون جاری شده است (دفع بلا و گرفتاری).

خارپشت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم