آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

خارش

0

خارش

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب خارش بدن، جویا شدن و پرسیدن حال و روز و احوال فامیل می‌باشد، ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر در خواب ببینی بدنت دچار خارش شده است، تعبیرش این است که جویا و طالب و خواهان خویشان و بستگان می‌شوی، ولی از آن‌ها دچار غم و اندوه خواهی شد.امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی بر اثر خارش دچار رنج و آسیب شده‌ای، یـعـنـی بستگانت به تو ضرر و زیان می‌رسانند، ولی اگر دچار رنج و آسیب نشده‌ای، از آن‌ها دچار ضرر و زیان نمی‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی “گال” خارش می‌کند و در آن چرک می‌باشد، یـعـنـی مال و اموال به دست می‌آوری.

خارش

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم