آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حیوان چهارپا

0

رام بودن

ابتدا تعبیر چهارپایی که مشاهده شده باید بررسی و مطالعه گردد؛ مثلاً اگر اسب یا خر دیده شده به تعبیر همان‌ها مراجعه شود.

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی چهارپایی را در اختیار گرفته‌ای که رام و فرمانبردار است، تعبیرش این است که به اندازه قیمت و ارزش آن، از مردی بیابان‌نشین سود و منفعت می‌بری. اگر ببینی شکارهای صحرا مطیع تو شده‌اند، یـعـنـی بزرگ و رئیس قوم می‌شوی و ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: سالار و رئیس دزدها می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شکارها با تو صحبت می‌کنند و مطیع تو شده‌اند، یـعـنـی مقرب و نزدیک «پادشاه» می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی گله چهارپایان دشتی در کنار تو حاضر و رام و فرمانبردار هستند، یـعـنـی عده‌ای بیابان‌نشین مطیع و فرمانبردار تو می‌شوند.

رام بودن

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم