آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی

حیوان چهارپا – پوست و موی چهارپا

0

پوست و موی چهارپا

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب پوست تمام حیوانات چهارپا، مال و اموال می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پوست سر چهارپائی را می‌خوری، تعبیرش به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی لباس تو از پوست چهارپایان است، یـعـنـی خیر و منفعت به تو می‌رسد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر موی حیوانات چهارپا، مال و اموال کم و اندک می‌باشد.

پوست و موی چهارپا

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

متن دوم